Yläpoolilla (Dorisjoki)  1200m ja leveyttä n,30m  - syvyyttä n,3m  Alaosalla (penkka)  300m ja leveyttä n,60m  -syvyyttä 3,0m Kuvista erottuu hyvin syvemmät kohdat johon lohi todennäköisesti myös pysähtyy . Dorisjoki Penkka